fbpx

เครียดแก้ยังไง ?

เครียดแก้ยังไง

ถ้าคุณทุกข์ใจ ลองใช้วิธีนี้…

คนที่กำลังเหนื่อยท้อ ก็ต้องพักก่อน

คนที่กำลังทุกข์ ก็ต้องสุขก่อน

คนที่กำลังหิว ก็ต้องอิ่มก่อน

หากคุณกำลังทุกข์ เครียด กังวล คิดวน ให้ลองสังเกตใจตัวเองว่า คุณทุกข์กับอะไร

เช่น ทุกข์จากคำพูดคนอื่นการถูกด่าว่ากระทบกระเทือนจิตใจการเถียงการทะเลาะ

สิ่งแรกที่เราต้องดูและทำใจยอมรับคือ เสียงนั้น เป็นคำเตือน การแนะนำ ให้เราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมั้ย

ให้เราลองฟังวัตถุประสงค์ของเสียงนั้นก่อน

ว่าเสียงนั้นทำให้เราดีขึ้นหรือไม่ทำให้เราพัฒนาขึ้นหรือไม่

หากเสียงนั้นทำให้เราพัฒนาขึ้น ก็จงหยุดรับฟัง และนำไปวิเคราะห์และปฏิบัติ ให้เราเกิดพัฒนาขึ้นจริง ในวิถีทางของเรา

แต่หากเสียงนั้น เรามั่นใจแล้วว่า เป็นเสียงที่ มาจากการทะเลาะด้วยอารมณ์ และไม่ใช่การแนะนำสิ่งที่ดี และผลดีกับตัวเรา

ให้เราขอบคุณเหตุการณ์นั้น ที่ทำให้เรา รู้จักในการหยุดคิด ตอบสนอง และ ฝึกให้เรารู้จักควบคุมอารมณ์

ในช่วงแรกอาจจะทำยากนิดหนึ่ง แต่เราก็ต้องเริ่มฝึก

เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ ในช่วงแรกๆที่เป็นต้นไม้เล็กนั้น เมื่อถูกแดดหรือไม่ได้รับการดูแลรดน้ำ เพียงแค่แสงแดด หรือพายุ เพียงเล็กน้อยก็ทำให้ต้นไม้เล็กนั้นตายได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา คอยดูแลต้นไม่เล็กนั้นจบเติบโต

ต้นไม้ใหญ่ ที่เติบโตมาจากต้นไม้เล็ก จะมีรากลึก ไปสู่ ผื่นแผ่นดิน และดูซับน้ำบาดาลได้ด้วยตัวของมันเองได้

ไม่ว่าจะมีแสงแดดแรงแค่ไหน หรือไม่ได้รับน้ำจากใคร หรือมีพายุแรงแค่ไหนก็ตาม

ต้นไม้นั้นก็ยังคงเติบโต และสูงตระหง่า ท่ามกลางทุกสถานการณ์ได้

ลองตั้งใจ เพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อ

เพราะการไม่ทำอะไรเลย การไม่รักษาใจเลย เราก็จะรู้จักแต่คำว่าแพ้

แต่ถ้าเราเลือกที่จะเพียร เราจะสามารถเป็นผู้เลือกได้ ว่าจะ

“ชนะ หรือ แพ้”

เพราะฉะนั้น

หลังจากเรารู้แล้วว่าเสียงนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเรา ให้เราเครียร์ เสียงนั้นออกไปจากหัวใจของเรา ออกไปจากความรู้สึกของเรา และทิ้งไปที่อดีต
ให้เราอยู่กับปัจจุบัน

“เพราะเสียงนั้นไม่สามารถทำร้ายตัวเราได้
ถ้าเราไม่รับมันมาใส่หัวใจของเรา”

สำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เราทุกข์

เราก็ใช้ขั้นตอนเดียวกับเสียงนั้น เช่น

ความทุกข์จากความยากจน ความทุกข์จากความเครียด ให้เรารู้ไว้เลยว่า ถึงแม้เราจะทุกข์ ถึงแม้เราจะเครียด มันไม่สามารถทำให้เหตุการณ์แย่ๆ นั้นหายไปได้ แล้วเราจะเลือกทุกข์ หรือ เครียดไปทำไม ถ้าเราเลือกคิดวนให้ทุกข์ การคิดวนให้เครียด เราจะไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุปัญหานั้นจริง

เราจะต้องรีบแก้ไขความทุกข์เฉพาะหน้านั้นก่อน

เช่นเมื่อความทุกข์เกิดจากความยากจน

ให้เรามองว่า ถ้าเราคิดถึงความยากจนนั้นโดยที่ไม่ลงมือทำอะไรเลย ความยากจนนั้นก็ยังติดตัวอยู่

สิ่งแรกที่จะต้องทำคือ เครียร์หัวใจ ให้สุขก่อน ช่วงแรกอาจจะทำยาก แต่เราต้องเริ่มฝึก

และในช่วงเหตุการณ์นี้ เราก็จะต้องหาวิธีการ  สร้างอาชีพใหม่ที่เราถนัด เฉพาะหน้าไปก่อน เพื่อให้เราบรรเทาทุกข์นั้นไปก่อนชั่วคราวได้ และในระหว่างที่เราทำด้วยความเพียรพยายาม เราก็จะต้องรักษาใจของเราไว้ ควบคู่กันไป

และขอบคุณความทุกข์นั้น ที่ทำให้เราเกิดความเพียรพยายามและเติบโต

เพราะฉะนั้นหากคุณกำลังทุกข์

คุณสามารถเลือกได้เอง ว่าคุณจะคิดวนซ้ำ และอยู่กับทุกข์นั้นต่อไป

หรือ จะเลือกให้หัวใจ ตักตวงแต่ความสุขเข้ามา

ในทุกวิกฤติ ย่อมมีโอกาส เสมอ
จำไว้ว่า ฝนไม่ได้ตกทุกวัน เมื่อวันที่ฝนหยุดตก คุณจะพบกับความใสสว่าง
ลุกขึ้นมามีพลังนะครับ
ขอส่งพลัง และกำลังใจ
ให้กับท่านที่อ่านบทความนี้ครับ

อาจารย์วิน
Win Instructor

ขอบคุณครับ